Wifi instellen op een Ipad

Stap 1

LET OP: Wi-Fi verbinding werkt pas nadat alle stappen zijn doorlopen.

  • Druk op het ‘Instellingen’ icoon.

 

Stap 2

  • Druk op ‘Wi-Fi’.

Stap 3

  • Zorg ervoor dat Wi-Fi ingeschakeld is.

Stap 4

Nu verschijnen de netwerken die in het bereik van uw Ipad zijn.

  • Druk op het netwerk waarmee u wilt verbinden.

Mocht het netwerk niet worden weergegeven, controleer dan of het netwerk is ingeschakeld en dat u zich binnen het bereik van het netwerk bevindt.

Stap 5

  • Vul nu de netwerksleutel (hou hierbij rekening met hoofdletter gevoeligheid) in en druk op ‘Verbind’.

Wanneer dit scherm niet verschijnt ga dan naar de volgende stap.

Stap 6

  • Uw Ipad is nu verbonden met WI-FI en u kunt terug naar het startscherm.