Privacystatement SKV

Privacy verklaring Stichting Kabelnet Veendam (SKV)

In het kader van onze dienstverlening, wanneer je een abonnement neemt, een product bestelt, je aanmeldt voor een e-mail nieuwsbrief, gebruik maakt van onze interactieve diensten of anderszins contact hebt met een onderdeel van SKV, legt SKV gegevens vast. SKV acht het van groot belang dat de door jou verstrekte gegevens met alle zorgvuldigheid en vertrouwelijkheid worden behandeld. SKV conformeert zich daarom aan zowel de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) als de gedragscodes van de Dutch Dialogue Marketing Association (DDMA), de Telecommunicatiewet en E-mail Marketing Associatie Nederland (Emma).

Indien jou op vrijwillige basis wordt gevraagd persoonsgegevens op te geven, zal expliciet worden aangegeven waarvoor deze zullen worden gebruikt. SKV zal de door jou verstrekte persoonsgegevens niet doorgeven aan andere partijen anders dan de partijen die bij de uitvoering van een specifieke overeenkomst/dienst betrokken zijn. Voor zover er gebruik wordt gemaakt van diensten van externe dienstverleners, zijn de voorwaarden en privacyregels van deze dienstverleners van toepassing. SKV is niet verantwoordelijk voor de rechtshandelingen c.q. het beleid van deze dienstverleners maar heeft met hen wel verwerkersovereenkomsten afgesloten.

Waarvoor gebruiken we persoonsgegevens?
De door jou verstrekte persoonsgegevens worden door SKV gebruikt voor een optimale tenuitvoerlegging van de overeenkomst waaronder het (laten) onderhouden van contacten met de geregistreerde, het (laten) verrichten van marktonderzoek alsook om jou per post, e-mail of telefoon te (laten) informeren over gelijksoortige producten en diensten van SKV en over onze (nieuwe) producten en diensten die binnen jouw interessegebied vallen.

Verzameldoel persoonsgegevens:
Met behulp van jouw persoonsgegevens kunnen we de door jou gevraagde diensten uitvoeren, onderhouden en verbeteren.
Grondslagen op basis waarvan SKV persoonsgegevens verwerkt:

Uitvoering van een overeenkomst:         leveren van telefonie / RTV / internet
Wettelijke verplichting:                              in het kader van een strafrechtelijk opsporingsonderzoek
Gerechtvaardigd belang:                           bijvoorbeeld onderhoud en reparaties, incasso’s en marketing

Door middel van nieuwsbrieven houden wij je graag op de hoogte van bijv. nieuwe diensten, veranderend zenderaanbod etc. Voor deze nieuwsbrief kun je je te allen tijde afmelden via de opt-out functie.
De persoonsgegevens worden niet zonder voorafgaande toestemming aan derden ter beschikking gesteld, tenzij er sprake is van een wettelijke verplichting of een rechterlijk bevel.

Welke persoonsgegevens verzamelen we?
O.a. Naam, adres, postcode, woonplaats, vast telefoonnummer, mobiel telefoonnummer, emailadres(sen), geboortedatum, bankrekeningnummer, IP-adres, Sepa machtiging (automatisch incasso) etc.

Met wie delen we persoonsgegevens?
Met bedrijven waar we mee samenwerken. Een voorbeeld is VIB, de aannemer die het glasvezelnetwerk aanlegt en de monteur van VIB die een storing bij jou thuis oplost.

Hoe zorgen wij voor jouw persoonsgegevens ?
Wij besteden veel tijd en geld aan de beveiliging van onze systemen. Daarnaast hebben al onze medewerkers een geheimhoudingsverklaring ondertekend. Alleen geautoriseerd personeel mag gegevens inzien en verwerken. En er is toezicht hoe de persoonsgegevens worden verwerkt. De Autoriteit Persoonsgegevens controleert of wij de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) naleven.

Hoe lang bewaren wij jouw persoonsgegevens ?
Wij bewaren jouw persoonsgegevens gedurende de periode dat wij diensten aan je leveren.
Alleen als wij een gerechtvaardigd doel hebben en dat ook kunnen aantonen, kan een langere termijn worden gehanteerd.

Rechten betrokkenen:
Aangezien wij jouw persoonlijke gegevens verwerken, heb jij diverse rechten. Deze zijn als volgt samen te vatten:

–           jij hebt het recht jouw gegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.
–           jij hebt het recht om eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken.
–           jij hebt het recht je te verzetten tegen gegevensverwerking. Dit kan echter
             consequenties hebben voor de te leveren dienst.
–           jij hebt het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Je kunt een verzoek indienen om
             jouw persoonsgegevens naar jou of een andere genoemde organisatie te sturen.
–           jij hebt de mogelijkheid een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de
             Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:
             https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact

 

Een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering of gegevensoverdracht van jouw persoonsgegevens, of een verzoek tot intrekking van jouw toestemming, of een bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens kun je sturen naar:

SKV / info@kabelnetveendam.nl
T.a.v. Kantoormanager
Beneden Oosterdiep 65
9641JB Veendam

Binnen 4 weken ontvang je een reactie.

Hoe veilig is onze website? ( www.skv.nl )
Om de integriteit van onze website (www.skv.nl ) en jouw persoonsgegevens te beschermen, maakt SKV gebruik van een zogeheten SSL-verbinding (beveiligde socket-laag). Technisch gezien biedt deze SSL-verbinding een adequate beveiligde verbinding tussen jou en onze website.
Wij nemen de bescherming van jouw gegevens serieus en hebben passende maatregelen genomen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via onderstaande contactgegevens.

Cookies
SKV maakt gebruik van cookies op de website. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij jouw bezoek aan een website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet, smartphone of ander apparaat. Cookies worden veel gebruikt om websites (efficiënter) te laten werken. Wij gebruiken geen cookies om jou persoonlijk te volgen of om jou te identificeren.

Er zijn twee soorten cookies te onderscheiden:

  • Functionele cookies
  • Analytische cookies

Functionele cookies
SKV maakt gebruik van functionele cookies om gegevens bij te houden over de inlogsessies van bezoekers van onze website. Functionele cookies zorgen er voor dat jij als gebruiker van onze site niet bij elk bezoek dezelfde informatie hoeft in te voeren of te downloaden. De opgeslagen informatie ondersteunt de functies van onze website en worden bijvoorbeeld gebruikt voor het onthouden van persoonlijke voorkeuren.

Analytische cookies
Met toestemming van de bezoeker maken wij gebruik van zogenaamde ‘tracking cookies’. Met deze cookies houden wij via Google Analytics bij welke pagina’s worden de gebruiker bezoekt, om zo een profiel op te bouwen van het online gedrag van de bezoekers van onze site. Dit om het gebruik van onze site te kunnen evalueren en deze te verbeteren c.q. optimaliseren. Het opgebouwde profiel is niet gekoppeld aan naam, adres, e-mailadres en dergelijke van de bezoeker. Dergelijke gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en verstrekken wij niet aan derden.

Hoe schakel je cookies uit?
Jij maakt zelf de keuze om cookies in jouw browser of op jouw computer uit te schakelen of te verwijderen. Wanneer jij cookies uitschakelt, kun je niet meer van alle functionaliteiten op de website gebruik maken. Dit kan invloed hebben op het gebruiksgemak van de website. Het uitschakelen of verwijderen van cookies heeft uitsluitend invloed op de computer en browser waarop dit wordt uitgevoerd.

Zie voor meer informatie over het uitschakelen en verwijderen van cookies:

Google Analytics
SKV maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken en (optioneel) hoe effectief de Adwords-advertenties van SKV bij Google zoekresultaatpagina’s zijn. SKV heeft Google geen toestemming gegeven om via SKV verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

Over deze Privacy verklaring
Dit is de Privacyverklaring van SKV. Deze Privacy verklaring kan worden aangepast.
Deze versie dateert van 29 maart 2022.

Stichting Kabelnet Veendam
Beneden Oosterdiep 65
9641 JB Veendam
e-mail:            info@kabelnetveendam.nl
telefoon:         0598-626417