Wifi instellen op een Android Tablet

Stap 1

LET OP: WiFi werkt pas nadat alle stappen zijn doorlopen.

  • Ga naar het Startscherm.
  • Druk op ‘Apps’

Stap 2

  • Kies voor ‘Instellingen’.

Stap 3

  • Zorg ervoor dat wifi ingeschakeld is.

Stap 4

  • Nu verschijnen de netwerken die in het bereik van uw Android tablet zijn.
  • Druk op het netwerk waarmee u wilt verbinden.

Mocht het netwerk niet worden weergegeven, controleer dan of het netwerk is ingeschakeld en dat u zich binnen het bereik van het netwerk bevindt.

Stap 5

  • Vul nu de netwerksleutel (hou hierbij rekening met hoofdlettergevoeligheid) in en druk op ‘Verbinden‘.

 

Stap 6

  • Uw smartphone is nu verbonden met wifi en u kunt terug naar het startscherm.