Abonnees van SKV kunnen vanavond mogelijk niet via FOX Sport naar eredivisie voetbal kijken. FOX Sport heeft nog geen akkoord met SKV en diverse andere tv-netwerken weten te bereiken over een nieuw contract. Momenteel heeft 6 procent van de abonnees van SKV een aanvullend abonnement op FOX Sport.

De onderhandelingen over een nieuw contract met FOX Sport vinden ook vandaag nog plaats. SKV is aangesloten bij de belangenorganisatie NL Kabel die namens tv-aanbieders onderhandelt met FOX Sports.

Verkaring FOX Sport

Directeur Frank Rutten van FOX Sport heeft in een verklaring op zijn tv-zender vrijdagavond aangekondigd dat hij KPN opdracht gaat geven om met ingang van zaterdag 6 augustus FOX Sport op zwart te zetten. Datzelfde geldt dan ook voor diverse andere kabelaanbieders, waaronder SKV.

Belang klanten SKV

Voor SKV staat het belang van de klant voorop. Wij zijn van mening dat het contractvoorstel van FOX Sport dit belang niet dient. FOX Sports wil dat tv-aanbieders het kanaal Fox Sports 1 opnemen in het standaard basispakket.

Op die manier dwingt Fox Sports ons om 94 procent van onze klanten te laten betalen voor een kanaal waarvoor ze nu niet bereid zijn om te betalen. Het betreft een bedrag van ruim 2 Euro per maand dat de komende jaren in het voorstel van FOX Sports nog verder verhoogd wordt.

Autoriteit Consument en Markt

SKV heeft, net als enkele andere aanbieders, een brief gestuurd aan de ACM (Autoriteit Consument en Markt) en bezwaar aangetekend tegen de huidige gang van zaken. Wij vinden dat het voorstel van FOX zorgt voor ongelijkheid in concurrentiepositie van aanbieders.

Er ontstaat een situatie waarin er distributeurs zijn die nog een doorlopend contract hebben waarbij de situatie blijft zoals die nu is (FOX Sports als betaalpakket) en distributeurs die FOX verplicht moeten opnemen in het basispakket met een forse prijsverhoging tot gevolg. Volgens afspraken die gemaakt zijn toen FOX de uitzendrechten Eredivisie Live overnam mag dat niet:

Partijen zullen de prijs van de Eredivisie Live kanalen niet afhankelijk stellen van de grootte van een distributieplatform (op basis van het totale aantal aangeslotenen van het platform), behoudens wanneer dit een rechtvaardiging vindt in financiële voor- of nadelen aan de kant van EMM.

Partijen zullen de geïnteresseerde distributieplatforms de mogelijkheid bieden één of meerdere van de in de markt zelfstandig aangeboden Eredivisie Live producten af te nemen. Het verschil in prijs tussen de afzonderlijk aangeboden Eredivisie Live producten en het totaalpakket aan Eredivisie Live producten zal worden bepaald aan de hand van objectieve criteria.

Partijen zullen licenties voor de Eredivisie Live producten of het verlenen van kortingen op deze licenties niet afhankelijk stellen van de afname van zenders van Fox Entertainment of van het Fox NL Kanaal.

De ACM heeft aangegeven de voorwaarden van de uitzendrechten te gaan onderzoeken.

Verder onderhandelen

We doen er op dit moment alles aan om de onderhandelingen tot een goed einde te brengen. SKV blijft ook tijdens het openingsweekend van de Eredivisie de wedstrijden doorgeven aan alle FOX Sports abonnees, tenzij FOX Sports ons verzoekt om de doorgifte van de voetbalkanalen te staken.

Zodra er meer bekend is zullen we u uiteraard informeren.