Stichting Kabelnet Veendam (SKV) onderzoekt samen met de gemeente Veendam de mogelijkheid om glasvezel aan te leggen in het buitengebied. SKV streeft er naar om dit najaar te beginnen met de aanleg in Wildervanksterdallen.

Het gaat om ongeveer 200 adressen die in zogenoemde onrendabele gebieden zoals Wildervanksterdallen liggen, aldus algemeen manager Bert Feiken van SKV.

“De aanleg van glasvezel in het buitengebied is voor sommige adressen zo’n acht tot negen keer duurder dan in dichtbevolkt gebied”, zegt Feiken.

SKV overlegt met de gemeente Veendam over een gemeentelijke bijdrage in de aanlegkosten, aldus Bert Feiken. Het college van B & W heeft het project opgenomen in het collegeprogramma.

SKV is een stichting zonder winstoogmerk die tot doel heeft om heel Veendam van goede verbindingen te voorzien tegen een zo laag mogelijk tarief. De stichting viert in 2018 zijn 30 jarig jubileum.

“Wij zien het zelf als een morele verplichting, glasvezel in het buitengebied. Wij streven ernaar dezelfde tarieven te hanteren als bij de abonnees in Veendam.”

Als het project is afgerond, is Veendam straks de eerste gemeente in de provincie Groningen waar alle bewoners zijn aangesloten op glasvezel en dus snel internet hebben.