Wifi instellen op een Iphone

Stap 1

LET OP: Mobiel internet werkt pas als je alle stappen helemaal hebt doorlopen.

  • Ga naar het Startscherm
  • Kies ‘Instellingen’.

Stap 2

  • Kies ‘Wi-Fi’.

Stap 3

  • Kies voor ‘Wachtwoorden apps/sites‘.

Stap 4

Druk op het netwerk waarmee u wilt verbinden.

Mocht het netwerk niet worden weergegeven, controleer dan of het netwerk is ingeschakeld en dat u zich binnen het bereik van het netwerk bevindt.

Stap 5

  • Vul nu de netwerksleutel (hou hierbij rekening met hoofdlettergevoeligheid) in.
  • Druk op ‘Verbind’.

Stap 6

Uw Iphone is nu verbonden met wifi en u kunt terug naar het startscherm.