skv-website-jubileumactie

Stichting Kabelnet Veendam bestaat in 2013 vijfentwintig jaar. In de rubriek Geschiedenis SKV wordt teruggeblikt op de historie van het Veendammer kabelnet. Het jubileum wordt in december 2013 tevens gevierd met een jubileumprijsvraag met mooie prijzen voor de abonnees van het kabelnet.

We bevinden ons momenteel middenin een ongekende technische revolutie. Internet verandert de wereld in hoog tempo. Toen de Stichting Kabelnet Veendam in 1988 werd opgericht werd voor het eerst gedroomd van mogelijkheden die we nu heel gewoon vinden. Van kabelinternet was in die tijd nog geen sprake. De mogelijkheden waarover werd gedroomd konden mede dankzij het kabelnet gerealiseerd worden.

Dat werd in 1988 als volgt verwoord in een krant die huis-aan-huis in de gemeente Veendam werd verspreid:

“Belangrijke nieuwe technische diensten staan voor de deur. Een groot aantal daarvan kan alleen via een kabel-tv-net optimaal en tegen aanvaardbare kosten worden ingevoerd. Bij de voorbereiding van het Veendammer kabelnet is hiermee rekening gehouden. Er is namelijk uitgegaan van zogenaamd tweeweg-verkeer. Het retoursignaal dat daarmee gepaard gaat, kan worden gebruikt voor het opzetten van deze diensten. Daarbij wordt aan de volgende zaken gedacht:

  • Bejaardenalarmering
  • Brandalarmering
  • Inbraakalarmering
  • Tweede Kamer-lijn
  • Rampenbestrijding via calamiteitenschakeling
  • Lokale radio- en/of televisie
  • Kabelkrant

Met de Stichting Welzijn Ouderen wordt overlegd over de invoering van zo’n bejaardenalarmeringsysteem.”