We zijn gestart met een proef met gratis WiFi in het centrum van Veendam. Op dit moment is deze dienst beschikbaar op het Museumplein en het Kerkplein. Na verbinding gemaakt te hebben met het WiFi netwerk met de naam SKV4Free krijgt u 20 minuten toegang tot het internet. Na deze 20 minuten wordt de verbinding verbroken maar kunt u direct weer inloggen om weer 20 minuten toegang te krijgen. Deze maatregel hebben we ingevoerd om misbruik van de gratis WiFi verbinding te voorkomen.

 WiFi    toegang